Job Archives

Full Time
Posted 5 months ago

เรากำลังมองหาผู้สามารถในการดูแลเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าร่วมทีมของเราในพัทยา ตำแหน่งนี้จะมีบทบาทสำคัญในการบำรุงรักษา อัปเดต และปรับแต่งเว็บไซต์ในเครือของเราและลูกค้า มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้าน HTML, และสามารถใช้งาน CMS ได้ดี (WordPress) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

Responsibilities: 

 • บำรุงรักษาเว็บไซต์: อัปเดตและบำรุงรักษาเว็บไซต์ของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างราบรื่น อัปเดตและไม่มีปัญหาทางเทคนิค
 • การจัดการเนื้อหา: สร้าง แก้ไข และเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ใช้ WordPress รวมถึงข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และองค์ประกอบมัลติมีเดียอื่น ๆ
 • ประสานงานทีมออกแบบ: นำองค์ประกอบดีไซน์ที่ให้มาจากนักออกแบบของเรามาปรับใช้ให้เหมาะสมและตอบสนองกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • การจัดการปลั๊กอินและธีม: จัดการปลั๊กอินและธีมของ WordPress เพื่อให้เหมาะสมกับเวอร์ชันล่าสุดของ WordPress และไม่มีปัญหาความเข้ากันได้
 • การจัดการ SEO: ร่วมงานกับทีม SEO ของเราในการดำเนินการตามหลักการที่ดีที่สุดสำหรับการทำ SEO on-page รวมถึงการปรับแต่งแท็กเมต้า หัวข้อ และองค์ประกอบอื่น ๆ บนหน้าเว็บ
 • บำรุงรักษา: ตรวจสอบและปรับปรุงความเร็วในการโหลดของเว็บไซต์ ประสบการณ์ผู้ใช้ และประสิทธิภาพทั้งหมด
 • ความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล: นำมาตรการด้านความปลอดภัยและการสำรองข้อมูลเพื่อปกป้องเว็บไซต์ของลูกค้าจากความเสี่ยงที่เป็นไปได้และการสูญเสียข้อมูล

Requirements:

 • มีประสบการณ์ในการดูแลเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน
 • มีความสามารถในการอ่านและเขียน HTML ขั้นพื้นฐาน, สามารถติดตั้งและดูแลเว็บไซต์ CMS ได้
 • มีความเข้าใจในการจัดการจัดการและการตั้งค่า ปลั๊กอินและธีมของ WordPress เบื้องต้น
 • มีความรู้ความเข้าใจ Ux, Ui เบื้องต้น
 • มีความเข้าใจพื้นฐานของ SEO
 • ความใส่ใจในรายละเอียดและทักษะการแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยม
 • มีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ CSS, Js และ PHP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-5573442 (ฝ่ายบุคคล)  หรืออีเมล์ jobs@voovagroup.com
ติดต่อกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์งานที่  https://goo.gl/maps/tQD5HfYXrk8bDFXD6


We are seeking a talented and experienced Webmaster to join our team in Pattaya, Thailand. The Webmaster will play a crucial role in maintaining, updating, and optimizing our clients' websites. The ideal candidate is highly proficient in HTML, CSS, and WordPress, with a keen eye for design and a passion for delivering outstanding web experiences.

Responsibilities:

 • Website Maintenance: Regularly update and maintain client websites to ensure they are running smoothly, up-to-date, and free from technical issues.
 • Content Management: Create, edit, and publish content on WordPress-based websites, including text, images, videos, and other multimedia elements.
 • Design Integration: Implement design elements provided by our designers, ensuring they are pixel-perfect and responsive across various devices.
 • Plugin and Theme Management: Manage WordPress plugins and themes, ensuring they are up-to-date and compatible with the latest versions of WordPress.
 • SEO Optimization: Collaborate with our SEO team to implement on-page SEO best practices, including optimizing meta tags, headers, and other on-page elements.
 • Performance Optimization: Monitor and improve website loading speed, user experience, and overall performance.
 • Security and Backups: Implement security measures and regular backups to protect client websites from potential threats and data loss.

Requirements:

 • Proven experience as a Webmaster or in a similar web development role.
 • Proficiency in HTML and CMS for front-end development.
 • Strong expertise in WordPress, including theme customization and plugin management.
 • Knowledge of responsive design principles.
 • Basic understanding of SEO best practices.
 • Excellent attention to detail and problem-solving skills.
 • Strong communication and interpersonal skills.
 • Knowledge of CSS, Js, and PHP is a plus.

We are an equal-opportunity employer and welcome all qualified individuals to apply. All nationalities are welcome.

Please send your CV to jobs@voovagroup.com

or calling 094 557 3442 for more details.

Job Features

Job CategoryMarketing, Programmer
ob TypeFull-time, Permanent
Salary Range15,000 – 20,000
Working dayMon. - Fri. 9.00-17.30

เรากำลังมองหาผู้สามารถในการดูแลเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าร่วมทีม...

Leading the Way in Educational Transportation Solutions

At The Coach Company, we are at the forefront of providing innovative coach and transport travel management solutions tailored to the unique needs of the education sector. We are dedicated to assisting schools and universities in optimizing their transportation operations, improving efficiency, and prioritizing student safety.

About the Role

We are currently seeking a dynamic and experienced Outbound Sales Representative to join our team, specializing in serving educational institutions. In this pivotal role, you will take charge of cultivating new business relationships and converting prospects into valued clients through various outbound sales strategies, including cold calling, email outreach, and participation in networking events.

Responsibilities:

As an Outbound Sales Representative, your key responsibilities will include:

 1. Strategic Outreach: Develop and execute a comprehensive outbound sales strategy aimed at connecting with key decision-makers within schools and universities.
 2. Lead Generation: Proactively identify and engage with potential clients through a combination of cold calling, targeted email marketing, and leveraging social media platforms.
 3. Needs Assessment: Qualify leads by understanding their unique requirements and customize persuasive sales presentations that address their specific needs.
 4. Deal Closing: Skillfully negotiate and successfully close deals, consistently surpassing assigned sales targets.
 5. Client Relationships: Build and nurture strong, lasting relationships with clients, providing ongoing support and exceeding their expectations.
 6. Market Expansion: Continuously identify emerging markets and formulate strategies to expand the company's presence and impact within the education sector.
 7. Industry Expertise: Stay ahead of the curve by proactively researching and staying up-to-date on trends, challenges, and developments within the education sector.
 8. Process Enhancement: Contribute your insights to the development and improvement of our sales materials and processes, ensuring they remain effective and aligned with industry best practices.

Job Details:

 • Job Type: Full-time, Permanent
 • Salary Range: £30,000.00-£50,000.00 per year
 • Additional Compensation: Commission pay, Performance bonus

If you are a driven professional with a passion for sales and a deep understanding of the education sector, we invite you to join our team and make a meaningful impact on the future of educational transportation.

To apply, please submit your resume and a compelling cover letter detailing your relevant experience and why you believe you are the ideal candidate for this role.

We appreciate your interest in The Coach Company and look forward to reviewing your application.

Job Features

Job CategorySales
Salary Range£30,000.00-£50,000.00 per year
Job TypeFull-time, Permanent

Leading the Way in Educational Transportation Solutions At The Coach Company, we are at the forefront of providing innovative coach and transport travel management solutions tailored to the unique nee...

Full Time
Posted 11 months ago

JOB DESCRIPTION 

Due to significant expansion with The Voova Group, We are seeking a highly experienced and talented Senior Software Developer to join our team. We offer a great working environment & company benefits. The ideal candidate will have a strong background in software development, experience with modern web technologies, and a passion for creating high-quality, scalable software for more than 4 years experience at least and super good as PHP and relates script language ig. Javascript, HTML, CSS, etc

TECHNICAL REQUIREMENTS 

You will have an understanding and be technically competent in the following areas.

PHP 

PHP OOP / MVC

HTML,HTML5 , JS (Angular / ReactJS) , Jquery

NodeJS ( Web-service )

MySQL and query performance

Google Map / Mapbox API

CSS , CSS3

GIT, DevOps, Version Control 

Linux command : Would be considered especially
Mobile application ( ionic, Cordova, React): Would be considered especially

SALARY :  Negotiable depending on performance and experience 

Job Description 

 • Develop, design and optimise systems by using PHP and other programming languages for company projects
 • Create and adjust website using HTML, CSS, Js or Jquery 
 • Maintenance and troubleshooting exist and new application problems providing quick solutions
 • Detects errors in data and program structure, logic, coding, software development process.
 • Collaborate with cross-functional teams to identify requirements, develop solutions, and implement new features
 • Write clean, scalable, and maintainable code that adheres to industry best practices
 • Optimize applications for performance, scalability, and security
 • Participate in code reviews and ensure that all code is thoroughly tested
 • Provide technical leadership and mentorship to junior developers

Qualifications 

 • Thai nationality 
 • Bachelor's Degree in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or related field.
 • 4 years experience in software coding and development using PHP as Back-End and JS with HTML SCSS/CSS for Web Based systems.
 • Strong written and verbal communication skills
 • Proficiency in PHP and modern web development technologies such as HTML, CSS, JavaScript, and AJAX
 • Experience in a relational database (such as Database MySQL/MSSQL/SQLite)
 • Experience in development of online portals, web applications, or eCommerce/mobile application is a plus
 • Knowledge of modern development techniques (OOP, Design Patterns, MVC concept)
 • Passion for open-source tools, agile software development, new trends, and technologies
 • High flexibility, work well under pressure and be able to cope with rapid changes and new challenges
 • Able to work as a team as well as independently with strong analytical and problem-solving skills
 • Open communication, enthusiasm, reliability and enjoy working in an international team environment

Welfare: 

 • Operation time : 08.30 - 17.00 hrs. (7.5 Working hours, 1 hour lunch break) 
 • 5 day-workweek (Mon-Fri) 
 • Social security fund 
 • Annual Leave / Personal Leave / Public Holidays
 • Annual company outing

Working day : Monday – Friday

Job Type: Full-time

Salary: From ฿35,000.00 - 70,000 per month

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-5573442 (ฝ่ายบุคคล)  หรืออีเมล์ jobs@voovagroup.com

ติดต่อกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์งานที่  https://goo.gl/maps/tQD5HfYXrk8bDFXD6

Job Features

Job CategoryProgrammer
SalarySalary: From ฿35,000.00 - 70,000 per month

JOB DESCRIPTION  Due to significant expansion with The Voova Group, We are seeking a highly experienced and talented Senior Software Developer to join our team. We offer a great working environme...

Full Time, Trainees
Posted 11 months ago

Job Highlights

 • พัฒนาแผนการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับ Automate Script
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร

Job Description
บริษัทเรากำลังมองหาพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเราทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เราพิจารณาทั้งนักศึกษาจบการศึกษาใหม่ หรือผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว

ด่วน!! สำหรับน้องๆ ที่กำลัง มองหางาน / หางานใหม่ / อยากเปลี่ยนงาน / หรือ ยังไม่มีงานทำ / ทำงานกับทีมงานต่างชาติ

ในโอกาสการต้อนรับปีใหม่ 2023 เรา VooVa Group หรือ PPCnSEO ได้ทำการขยายสาขาที่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นใน ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดรับสมัครน้องๆ เพื่อได้เข้ามาร่วมงานกับทีมงานของเราในตำแหน่ง Software Tester สำหรับใครที่สนใจชอบงานตรวจสอบระบบ หรือสนใจในงานตรวจสอบงานและความถูกต้อง ใครสนใจและชอบ หรืออยากเรียนรู้ในงานสายนี้.. อย่ารอช้า!!

เราไม่จำกัดเรื่องประสบการณ์มี หรือไม่มีก็ได้ (น้องที่จบใหม่) แค่เป็นคนชอบเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ระเอียดรอบคอบและสนใจเทคโนโลยี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบในการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราก่อนที่จะนำไปใช้จริง
 • การทำงานในทีมข้ามสายงานเพื่อเข้าใจกระบวนการผลิตสินค้าและให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น
 • พัฒนาแผนการทดสอบที่มีประสิทธิภาพและรักษามาตรฐานการทดสอบภายในองค์กร
 • ต้องสร้างและดูแลตัวทดสอบตัวอย่าง สำหรับการพัฒนาใหม่และระบบเดิม
 • การสร้างแผนการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรวมถึงการทดสอบโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลง การทดสอบฟังก์ชัน และการเทสซอฟต์แวร์ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดยตรง เช่นการทดสอบโหลด
 • ทบทวนและวิเคราะห์ข้อกำหนดของระบบ
 • เขียนรายงานบันทึกหากสินค้ามีปัญหาทางเทคนิคหรือฟังค์ชั่น
 • สร้างบันทึกเพื่อทดสอบขั้นตอนและข้อบกพร่องในเอกสาร
 • สร้างบันทึกเพื่อเขียนรายละเอียดของขั้นตอนการทดสอบและข้อบกพร่อง

คุณสมบัติ

 • ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
 • ทักษการวางแผนที่ดีเยี่ยม
 • มีความคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี
 • ความรู้เกี่ยวหรือประสบการณ์ในการใช้ “Best Practices" สำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์
 • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเว็บและ- แอพพลิเคชันบนมือถือระบบคลาวด์
 • ความรู้การทำงานของซอฟต์แวร์ที่ใช่ในการจัดการทดสอบ
 • มีความรู้ในการทดสอบโปรแกรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและการทดสอบฟังก์ชันของโปรแกรม
 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ (Automate Script) จะพิจารณาะเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ผิวเผินด้านเทคนิค เกี่ยวกับฐานข้อมูลหรือการเขียนสคริปต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม 
 • ประกันกลุ่ม 
 • อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  
 • Annual company outing 
 • English class 
 • Training sessions

Working day : Monday – Friday

Job Type: Full-time

Salary: จบใหม่เริ่มต้นที่ 18,000.00 - 20,000 ฿

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-5573442 (ฝ่ายบุคคล)  หรืออีเมล์ jobs@voovagroup.com

ติดต่อกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์งานที่  https://goo.gl/maps/tQD5HfYXrk8bDFXD6

Job Features

Job CategoryProgrammer
Salary18,000.00 - 20,000 ฿

Job Highlights Job Descriptionบริษัทเรากำลังมองหาพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมกับทีมงานมืออาช...

Job description

ทางเรา กำลังมองหาพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทใน ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์
จำนวน 10 ตำแหน่ง พิจรณาทั้งนักศึกษาจบการศึกษาใหม่ หรือผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว

 • เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
 • จบใหม่เริ่มต้นที่ 18K - 20K
 • Technical requirementsPHP หรือ Javascript Framework (Angular)
 • PHP OOP
 • HTML,HTML5 , JS , Jquery
 • MySQL and ประสิทธิภาพในการ query ข้อมูล
 • Google Map api / Map Api
 • CSS , CSS3,Bootstrap
 • Git Command : จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Mobile application ( ionic cordova ) : จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Description

 • พัฒนาและออกแบบระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโปรเจกต์ต่างๆภายในบริษัท
 • พัฒนาและปรับปรุงเวปไซต์ด้วย HTML CSS JS และ Jquery
 • การบำรุงและแก้ไขปัญหาของระบบ รวมทั้งการหาวิธีที่รวดเร็วและถูกต้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้น
 • สามารถสืบหาที่มาของปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในส่วนของข้อมูล โครงสร้างระบบ การเขียนโค้ด หรือปัญหาจากขั้นการการทำงานของระบบในส่วนต่างๆ

Qualifications

 • สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทยได้และต้องการทำงานในไทย
 • จบการศึกษาในระดับปริญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 0 - 5 ปี
 • มีประสบการณ์การใช้งาน PHP, Web Service, SQL command
 • มีความความรู้และความสามารถในการเขียน HTML , HTML5 , CSS ,CSS3 ,XML, JavaScript, jouery, AJAX
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างของ Database เช่น MySQL MSSQL SQLite เป็นต้น
 • มีความรู้เกี่ยวการการสร้าง online portals ,web applications, eCommerce และ mobile application
 • มีความรู้เกี่ยวกับ โมเดลในการพัฒนาระบบ เช่น OOP, Design Patterns , MVC concept
 • มีความสนใจที่จะศึกษาเครื่องมือ open-source ต่าง, มีความกระตือรือร้นในการสร้างหรือพัฒนาระบบ, ชอบที่จะศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และ สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ได้ดี
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ ร่วมทั้งมีแนวคิดที่เป็นอิสระไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมและความสามารถในการวิเคราะห์ถึงแก้ไขปัญหาต่าง
 • มีความกระตือรือร้น พูดคุย ความเชื่อมั่น และ มีความสุขที่ได้ทำงานกับชาวต่างชาติ

Working day : Monday – Friday

Job Type: Full-time

Salary: จบใหม่เริ่มต้นที่ 18,000 - 25,000 ฿

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-5573442 (ฝ่ายบุคคล)  หรืออีเมล์ jobs@voovagroup.com
ติดต่อกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์งานที่  https://goo.gl/maps/tQD5HfYXrk8bDFXD6

Job Features

Job CategoryProgrammer
Salary18,000 - 25,000 ฿

Job description ทางเรา กำลังมองหาพนักงานเพื่อเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทใน ตำแหน...